Український  науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ) – правонаступник Одеського відділу Державного океанографічного інституту  (ОдВ ДОІН), заснованого в 1970 році. Він  є головною організацією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України  в галузі морських екологічних досліджень.

     УкрНЦЕМ – єдиний із суб’єктів державної системи екологічного моніторингу Чорного і Азовського морів, який забезпечує виконання всього комплексу завдань екологічного моніторингу, які складають його зміст за визначенням, а саме:

  • проведення спостережень за станом компонентів морської екосистеми (вода, донні відклади та біота) і за основними природними і антропогенними факторами впливу;
  • створення та ведення баз даних екологічної інформації і банку даних;
  • науковий аналіз даних з метою оцінки, діагнозу і прогнозу стану морських екосистем та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень;
  • створення та ведення інтерактивних картографічних систем з використанням сучасних геоінформаційних технологій;
  • дослідження особливостей розвитку біоценозів в зв’язку зі змінами середовища під впливом антропогенного тиску.

      Іншими важливими напрямками роботи УкрНЦЕМ є:

  • розроблення ОВНС об’єктів морегосподарського комплексу; виконання еколого-експертних оцінок та екологічного аудиту об‘єктів морегосподарського комплексу та інших промислових об’єктів у прибережній смузі моря, а також еколого-експертних оцінок стану природних морських і берегових водних об’єктів.
  • оцінка екологічного ризику виробничої діяльності на морський акваторії, а також здійснення моделювання процесів розповсюдження  в морському середовищі нафтового забруднення при аварійних розливах;

     Основу структури УкрНЦЕМ складають наукові підрозділи (відділи,  атестовані лабораторії, сектори) та оперативний виробничий підрозділ – База експедиційного флоту, який включає технологічно об’єднані – науково-дослідний флот та мореплавську інфраструктуру (причально-складський комплекс та інші служби).

     У 1993 році УкрНЦЕМ було надано статус Активного (міжнародного) Центру моніторингу та оцінки забруднення Чорного моря. Цей статус УкрНЦЕМ був підтверджений  в рамках «Стратегічного плану дій…»(1996 р.) і міжнародної програми  ВSIMAP (Black SeaEnvironmental Integrated Monitoring and Assessment Programme).

     Великий досвід в проведенні морських і екологічних досліджень, наукові матеріали, одержані в більш ніж 400 експедиціях в Світовому океані, високий науковий потенціал і сучасне обладнання  дозволяють Українському науковому центру екології моря залишатись лідером в вирішенні природоохоронних проблем і активним учасником багатьох актуальних міжнародних програм і проектів.

     Ми готові до співпраці з вітчизняними і закордонними партнерами.