Завідувач сектором
Мацокін Леонід Вікторович

Склад сектору:

– Шурда К.Е. – доктор екологічних наук, провідний науковий співробітник

– Мальована А.О. – молодший науковий співробітник

– Мазур Т.О. – молодший науковий співробітник

 

Основні напрямки діяльності сектору:

  • дослідження атмосферного стоку забруднюючих речовин на морську поверхню за результатами аналізу поточних і архівних даних державного екологічного моніторингу Чорного й Азовського морів;
  • дослідження вторинного замулення донних відкладів Азово-Чорноморського басейну, як фактора, що характеризує екологічний стан морського середовища;
  • розробка методологічних, методичних і організаційних основ моніторингу забруднення атмосферного повітря над Чорним і Азовським морями.