Інформаційна інтерактивна система «Розробка комп’ютерної системи аналізу екологічних наслідків техногенних аварій на морських акваторіях» (МНС) є логічним продовженням інтерактивного сервісу «Інформаційна Морська Система Аварійних Розливів Нафти» (MAOSIS) – була створена відповідно до Угоди MARPOL 73/78 і об’єднує дані з різних джерел: аналіз, дослідження, проекти та статистичні дані, які збираються і щороку оновлюються. Більшість даних зібрано в рамках рутинної роботи УкрНЦЕМ. Тим не менш, деякі дані отримано з ESRI, Європейського Союзу та Чорноморського Проекту відновлення навколишнього середовища. Нова система була створена за допомогою сучасних інструментів ГІС (ArcGIS Server 10) і містить інформацію про природно заповідний фонд, об’єкти природно заповідного фонду, джерела забруднення, рослинність та моніторинг поверхневих вод.

Система використовується для візуалізації розливів нафти. В основі лежить зручний картографічний інтерфейс, що надає можливість комбінувати потрібну інформацію.

Система може бути корисна для осіб, що відповідають за прийняття рішень у різних галузях. Сервіс містить необхідні набори даних (морський басейн, берегова смуга, адміністративні межі, гідрографічна мережа, т.д.), засоби для огляду картографічних даних, а також документацію про набори даних.

Система містить наступні групи тематичних шарів:

-Антропогенне навантаження

-Розрахунки сценаріїв нафтових забруднень морських акваторій

-Небезпечні місця

-Морський трафік

-Потужності реагування на НС

-Порти й термінали

-Зони відповідальності МНС

-Басейни водосбіру річок

-Екологічна чутливість берегової смуги до нафтового забруднення

-Природоохоронні території

-Біоресурси

За допомогою інтерактивної системи, користувач зможе візуалізувати аварійні розливи нафти, що трапляються при транспортуванні в Чорному й Азовському морях. Сконцентрувати увагу на ризику виникнення забруднення й потужностях, необхідних для ліквідації їх наслідків.

Перейти до інтерактивного сервісу >>