У рамках РП9 була розроблена інтерактивна система «WebGIS CoCoNET», яка опубліковує дані, що зберігаються в базі геоданих з усією доступною інформацією для Середземного і Чорного морів. Система «WebGIS CoCoNET» забезпечує доступ і інтеграцію всіх типів даних та інформації, отриманих різними установами в рамках всіх робочих пакетів проекту.

Для створення інтерактивної системи було використано програмне забезпечення ArcGIS Server 10. Створена система підтримується групою ГІС УкрНЦЕМ.

Перейти до інтерактивного сервісу >>