УкрНЦЕМ разом з Національним Антарктичним Науковим Центром здійснив океанографічну експедицію у Атлантичному секторі Південного океану (район 48 статистичної звітності Комісії з морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР)) з 20 листопада по 24 грудня 2018 р.
Експедиція здійснена на риболовно-крилевому траулері «Море Содружества». Співробітниками УкрНЦЕМ були виконані наступні роботи:
1) Неперервні вимірювання температури, солоності, рН, густини морської води, вмісту в ній розчинних кисню і т.ін, згідно вимог Глобальної Системи Спостереження Океану (GOOS) та Системи Спостереження Південного Океану (SOOS);
2) Визначення вертикальної термогалінної структури вод у досліджуваних районах, а також одержання кількісних оцінок, що характеризують їхню стратифікацію;
3) Вивчення змін термічного стану, вітрового режиму і траєкторій переміщення циклонів у зв’язку з довгоперіодичними змінами клімату (стійкою тенденцією глобального потепління Світового клімату);
4) Проведення екологічних спостережень в районі досліджень:
– забезпечення відбору проб води для визначення екологічних показників стану Південного океану в районі досліджень;
– створення основи для інформаційної бази даних для аналізу і моделювання процесів переносу і дифузії тепла, солей і різного роду забруднюючих речовин з метою діагнозу і прогнозу екологічного стану району досліджень;
5) Забезпечення збору даних для проведення геофізичних досліджень методом пасивного геополяритоннго зондування за маршрутом прямування судна в районі Південної Атлантики;
6) Оцінка кількості та просторового розподілу антарктичного криля в Південному океані з використанням акустичної (сонарної) зйомки, поєднаної із траловим обліковим ловом, згідно з рекомендаціями ККАМЛР:
– відбір проб антарктичного криля з тралових уловів промислового тралера «Море содружества» та аналіз (проби обробляються в лабораторії на судні) морфологічної, вікової, статевої структур його популяцій;
7) Спостереження за «крилеїдами» (вищі трофічні рівні):
– вивчення нецільових видів в траловому прилові (проби обробляються в лабораторії на судні);
– спостереження з борту судна за птахами та морськими ссавцями.

В ході експедиції налагоджено роботу надсучасного вимірювального програмно-апаратного комплексу «Феррібокс». Він дозволив по всьому маршруту руху судна неперервно визначати основні показники морської води (фізичні, хімічні та навіть окремі біологічні). Карта-схема просторового розподілу температури та солоності по ходу пересування судна «Море Содружества» за даними Феррібокса представлена на рис. 1. На рис. 2 представлено просторовий розподіл розташування гідрологічних станцій визначення вертикального розподілу водних мас за гідрофізичними показниками та відбору проб на визначення біологічних показників.
Незважаючи на складні погодні умови всі поставлені завдання були виконані. Завдяки отриманим даним сформовано унікальну базу даних мінливості океанографічних полів Південної Атлантики та Антарктики. Вона дозволить перейти на якісно новий рівень знань про вплив кліматичних змін на океан та дозволить принципово покращити прогнозування екологічного стану та біологічної продуктивності вод Південного океану. Таке робиться вперше в Антарктиці, і це є одним з прикладів світового лідерства української морської науки.

(фотоматеріали – К. Вишнякова та А. Зотов)