Європейська комісія (ЄК) створила Механізм допомоги Чорному морю (МДЧМ) для підтримки реалізації Спільного морського порядку денного для Чорного моря.

МДЧМ сприятиме підвищенню обізнаності про можливості “блакитної” економіки в Чорноморському регіоні. “Блакитна” економіка може сприяти сталому економічному розвитку, особливо це стосується прибережних регіонів.

Основними цілями та відповідними пріоритетами Загального морського порядку денного є:
(i) здорові морські і прибережні екосистеми;
(ii) конкуренто спроможна, інноваційна і стійка “блакитна” економіка Чорного моря;
(iii) інвестиції в “блакитну” економіку Чорного моря.

Стратегічна програма досліджень та інновацій для Чорного моря (СПДЧМ) є її наукової опорою.

Цілі заходу:
Дати повне уявлення про інструменти та допомогу, що доступні в Україні для ефективної реалізації Спільного морського порядку денного та його складової – Дослідження та Інновації, для здорової і стабільної “блакитної” економіки.
Поділитися проблемами і передовим досвідом з питань фінансування з боку ЄС.
Надати практичний посібник різним зацікавленим сторонам в “блакитній” економіці в Україні (органам влади, університетам, малому і середньому бізнесу, громадським організаціям та іншим): які є конкретні вимоги, щоб мати право на участь, і що вони зможуть отримати від майбутніх фінансових потоків.

Завантажити презентацію