Начальник відділу:
Павленко Микола Юхимович, кандидат хімічних наукТел. +38 (0482) 63-67-67Факс: +38 (0482) 63-66-73

Відділ створено для забезпечення виконання науково-виробничих завдань УкрНЦЕМ у
галузі морського природокористування, екологічної експертизи та екологічного аудиту
об’єктів морегосподарської діяльності, а також екологічної експертизи природних
об’єктів Чорного і Азовського морів та прибережної смуги.

Склад відділу:

– Савіних-Пальцева Л.В. – науковий співробітник

– Галич Т.Д. – фахівець 1 категорії

Основні напрямки діяльності відділу:

Напрямок 1. Системний аналіз та удосконалення нормативно-правового
та методичного забезпечення природоохоронної діяльності у сфері морського
природокористування з урахуванням регіональної специфіки екологічних
проблем та потреб гармонізації природоохоронного законодавства України
із законодавством ЄС; імплементація міжнародних конвенцій в екологічне законодавство України.

Напрямок 2. Розробка наукових основ інтегрованого управління
природокористуванням на морських акваторіях та у прибережній смузі моря (екологічні аспекти).

Напрямок 3. Розроблення ОВНС об’єктів морегосподарського комплексу;
виконання еколого-експертних оцінок та екологічного аудиту об‘єктів
морегосподарського комплексу та інших промислових об’єктів у прибережній
смузі моря, а також еколого-експертних оцінок стану природних морських і берегових водних об’єктів.

Основні виконані роботи:


Бюджетнi теми (Мінекоресурсiв)
1. “Розробка пропозицiй з органiзацiї та проведення екологiчної експертизи документацiї
по розвідцi та експлуатацii нафтогозових родовищ в Українському секторi шельфа Чорного моря” №196/13 от 17 июня 1998 г.– 3 декабря 1998 г.

2. “Розробка рекомендацiй по здiйсненню ОВНС та проведення державної екологiчної експертизи
при вирiшеннi питань органiзацii дослiдно-промислової експлуатацiї родовищ на шельфi
Чорного моря” №83/24060/08 (11/01) от 3 мая 2001 г. – 6 декабря 2001 г.

3. “Розробка рекомендацiй стосовно здiйснення держекоекспкртизи документацii на
спорудження нових та реконструкцiю дiючих морських суднових ходiв” №3/1200/16 от31
июля 2002 г.– 2 декабря 2002 г.

4. “Наукова еколого-експертна оцiнка динамiки берегової зони острова Тузла і Керченскої протоки”
№10/1030/22 от 30 апреля 2004г.

5. “Розроблення плану заходiв спрямованних на реалiзацiю державної полiтики щодо
iнтегрованого управлiння прибережною смугою морiв” №22/1040/22 от 7 марта 2007 г.


Госпдоговiрнi роботи
6. “Оценка состояния экологической ситуации в районе Мариупольского порта, сложившейся
в результате перегрузки серы в 1995-98 гг.” №17/98/381.

7. “Исследование по выбору места морской свалки для захоронения грунтов дноуглубления
Одесским морским торговым портом” №08-20/239 от 26 ноября 1998 г.–1999г.

8. “Исследование по выбору места морской свалки для захоронения грунтов дноуглубления
Ильичевским морским торговым портом” №106-0 от 21 декабря 1998 г.–1999г.

9. “Мониторинг состояния морской среды в районе морской подводной свалки Одесского
морского торгового порта с выдачей рекомендаций по оптимальной эксплуатации этой свалки”
№КД-1177 (22/99) от 1 октября 1999 г.– 27 сентября 2000г.

10. “Мониторинг состояния морской среды в районе морской подводной свалки Ильичевского
морского торгового порта с выдачей рекомендаций по оптимальной эксплуатации этой свалки”
№615-0 (23/99) от 1 ноября 1999 г.– 2000 г.

11. “Эколого-экспертная оценка влияния ППС Одесса-Сортировочная на состояние окружающей
природной среды. Контроль за влиянием действующей ППС на окружающую среду” №15/В от 1 июля 2000 г.

12. “Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) перегрузки серы в Мариупольском морском
торговом порту” №25-7/698 от 21 декабря 2000 г.

13. “Мониторинг состояния природной среды в районе морской подводной свалки Одесского
порта с учетом захоронения грунтов дноуглубления” №КД-870 (10/01) от 22 февраля 2001 г.– 2002 г.

14. “Мониторинг состояния акватории Ильичевского морского торгового порта и его
морской подводной свалки грунтов дноуглубления” №50-0 от 15 марта 2002 г. – июнь 2003 г.

15. “Мониторинг состояния морской среды акватории Одесского морского торгового порта
и его морской подводной свалки, в связи с проведением дноуглубительных работ” №КД-3754 от 17 апреля 2003 г.

16. Еколого-експертна оцінка проектних матеріалів по проекту «Одеське міське звалище
«Дальницькі кар’єри», розробленого ТОВ НПП «Дніпрокомунпроект» (замовник– Держуправління охорони
НПС в Одеській області) – 2007 рік.