Метою роботи є розробка та створення на базі ГІС-технологій інтерактивного сервісу антропогенного навантаження на довкілля Одеської області, який передбачає наявність даних про:

-джерела антропогенного навантаження на повітряний басейн (суб’єкт господарювання, вид діяльності, кількість джерел викидів забруднюючих речовин, валовий викид основних забруднюючих речовин, а також дані про специфічні для підприємства забруднюючи речовини);

-джерела антропогенного навантаження на водний басейн (суб’єкт господарювання, вид діяльності, характеристика скидів стічних вод – кількісні, якісні показники і умови скиду);

-відходи (тип, кількість, клас небезпеки, умови зберігання відходів, тощо).

В межах виконання НДР був проведений збір даних, аналіз та виконана систематизація та структуризація даних антропогенного навантаження на довкілля Одеської області.

Результатом систематизації та структуризації даних є база цифрових картографічних даних, тематичні шари, які стали складовими інтерактивного сервісу «Антропогенне навантаження на довкілля Одеської області».

Перейти до інтерактивного сервісу >>