Метою НДР є створення діючої інтерактивної геоінформаційної системи «Реєстр ПЗФ Одеської області», яка передбачає наявність наступних даних:

– території та об’єкти ПЗФ Одеської області згідно з категоріями;

– природні території та об’єкти Одеської області, зарезервовані для заповідання;

– водно-болотні угіддя міжнародного значення;

– реєстрові описи кожного об’єкту ПЗФ.

В межах виконання НДР був проведений збір даних, їх структуризація та впорядкування та обробка, результатом чого є база цифрових картографічних даних та тематичні шари, які стали складовими інтерактивного сервісу «Реєстр ПЗФ Одеської області».

Перейти до інтерактивного сервісу >>