Україна є активним співучасником процесу розбудови екомережі та єдиною державою на пострадянському просторі, яка має відповідні законодавчі документи – Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21.09.2000р.і Закон України “Про екологічну мережу” № 1864-IV, від 24.06.2004.

«Екомережа – єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні.» (Стаття 3. Закону України “Про екологічну мережу”).

Програмою формування екологічної мережі України передбачається проведення інвентаризації природних комплексів та їх компонентів, ведення кадастрів природних ресурсів та моніторинг довкілля у межах національної екологічної мережі. В рамках виконання науково-дослідної роботи «Внесення ключових та зарезервованих територій до регіональної схеми формування екологічної мережі в ГІС-форматі, створення гео-бази даних» в 2010 році було створено інтерактивний сервіс «Екологічна мережа».

Інтерактивна карта сервісу містить дані про просторове розташування елементів національної екологічної мережі (природні довготні та широтні коридори), регіональної мережі (ключові території, регіональні коридори, сполучні території), межі природних коридорів Пан-Європейської та Національної екологічної мережі на території Одеської області. Також на карті представлені об’єкти та території ПЗФ Одеської області, ландшафтна схема території, рослинність, топографічна та гідрографічна інформація та інше.

Ми сподіваємося, що інтерактивний сервіс полегшіть роботу щодо визначення і збереження типових екосистем, природних біотопів та ландшафтів регіонального й національного значення, буде сприяти сталому використанню напівприродних біотопів та ландшафтів, а також підтриманню життєздатності популяцій та природних процесів, від яких залежать ці екосистеми, біотопи, види та ландшафти.

Перейти до інтерактивного сервісу >>