Тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу: Лепьошкін Олександр Володимирович
тел.: +38 (0482) 68-15-67факс: +38 (0482) 63-66-73

e-mail: cephei7@gmail.com

 

Склад відділу:

– Братченко О.С. – науковий співробітник

– Прудiус Ю. Б. – науковий співробітник

Основні напрями діяльності відділу:

– Розробка наукових основ екологічної безпеки та збереження рекреаційного потенціалу прибережної смуги Чорного та Азовського морів.

– Створення і супровід діючих національних і міжнародних банків і баз даних, автоматизованих систем з використанням ГІС-технологій для аналізу і контролю стану навколишнього природного середовища.

– Виконання робіт з аналізу стану морських екосистем і рівню забруднення морського середовища.

– Інвентаризація берегових джерел забруднення і складання науково-обгрунтованих рекомендацій щодо поліпшення стану Азово-чорноморського басейну.

– Дослідження впливу антропогенної діяльності на стан природних екосистем та оцінка їх якості.

– Створення картографічних матеріалів за результатами науково-дослідних робіт, а також проведення робіт промірів з подальшим виготовленням відповідних карт з використанням ГИС-технологій.

– Участь у виставках, семінарах, нарадах національного і міжнародного рівнів, які пов’язані з діяльністю сектора.

Основні науково-дослідні роботи відділу:

Бюджетне фінансування: «Створення інформаційних систем і банків даних показників стану якості природних ресурсів
Чорного і Азовського морів»

 

 • «Побудова карт екологічної чутливості берегової смуги Чорного моря до нафтового забруднення»На замовлення Project Implementation Unit (PIU) по створенню карт можливих джерел забруднення, екологічно чутливих районів і пріоритетів для захисту до Додатку 2 Регіонального Плану Реагування згідно Технічного завдання та інструкції щодо створення карт. виконана робота щодо створення карт екологічної чутливості прибережної смуги Української частки Чорного моря. До комплексу карт входять три види карт:- RAI – індексу оцінки ризику забруднення;

  – ESI – індексу екологічної чутливості берегової смуги до нафтового забруднення;

  – DAI – можливості застосування дисперсантів;

  Створено карти екологічної чутливості прибережної смуги Чорного моря (11 карт у форматі А4) англійською та українською мовами.

   

 • «Електронний атлас природно-ресурсного потенціалу прибережної смуги північно-західної частини Чорного моря»(ATLAS) (2003-2007 рр). Розроблена концепція і структура Атласу, експериментальна версія, яка розміщена на сайті УКРНЦЕМ www.sea.gov.ua 
 • «Морська інформаційна система аварійних розливів нафти» (MAOSIS) (2006-2007 рр).
 • Розроблена концепція і структура MAOSIS, експериментальна версія, яка розміщена на сайті УКРНЦЕМ.

   

 • «Створення банку сценаріїв надзвичайних ситуацій при розливах нафти з урахуванням транспортних потоків і гідрометеорологічних
  чинників»
 • У 2005 році було поставлено завдання – «Створення банку сценаріїв надзвичайних ситуацій при розливах нафти з урахуванням транспортних потоків і гідрометеорологічних чинників». У 2007 році проведений розрахунок сценаріїв для 4 сезонів і всіх напрямків вітру в районі Іллічівськ – Одеса – Южний. Сценарії внесені в банк даних.
 • Розвиток інтерактивного обслуговування користувачівСтворення електронного атласу(ATLAS), «Морської інформаційної системи аварійних розливів нафти»(MAOSIS). Роботи по моделюванню розливів нафти, створенню карт чутливості є передумовою щодо розробки інтерактивного сервісу на web – сайті УКРНЦЕМ. Цього року на основі інтерактивних технологій (ARCIMS) сектором спільно з відділом інформаційного забезпечення наукових досліджень був розроблений програмний інтерфейс для завантаження і систематизації інформації, підготовлені стилі відображення інформації про тематичні шари Atlas’у, підключений тематичний опис шарів NWBS до служби IMS Atlas, MAOSIS. Роботи відділу в рамках міжнародних проектів

  Проект: «Створення Чорноморської наукової мережі»(Black Sea SCENE)

  Проект Black Sea SCENE ставить своєю метою створення Чорноморської наукової мережі провідних екологічних і соціально-економічних науково-дослідних інститутів, університетів і неурядових організацій країн Причорномор’я і розвиток інфраструктури віртуальних даних і інформації, яка поповнюватиметься і підтримуватиметься цими установами для удосконалення ідентифікації, доступу, обміну, визначення якості і можливостей використання їх даних і інформації з Чорного моря.

  Проект: «Просторове планування в прибережних смугах»(PlanCoast)

  Побережжя Чорного моря в Україні знаходиться під зростаючим тиском через збільшення вимог природокористування і конфліктів, що виникають через це. Проект PlanCoast підсилить стійкий розвиток прибережних зон Чорного моря, як морської частини так і побережжя за допомогою:

   

 • Розвитку, представлення і впровадження нової області просторового планування морських районів (планування морського природокористування) в прибережній зоні України, що відповідає міжнародним стандартам і полегшує міжнародний обмін і порівняння інформації, в той же час, відображаючи місцеві і регіональні потреби.
 • Розширення впровадження інтегрованого управління (далі ICZM) в українських прибережних зонах, збільшення ролі просторового планування в межах ICZM, демонстрації вигоди просторового планування на прикладі Пілотного Проекту.
 • Створення порівняльної бази даних ГІС, яка підсилює процеси просторового планування прибережних зон і морських районів в Одеській агломерації відповідно до принципів ICZM.
 • Проект: «Створення Регіональної Бази Даних по Забрудненню (RDB-P)» (Regional Database)

  20 травня 2011 укладено Контракт між Постійним секретаріатом Комісії з захисту Чорного моря від забруднення та Українським Науковим Центомр Екології Моря. Контракт виконується в рамках проектного документа Baltic2Black. Мета Контракту: «Створення Регіональної Бази Даних по Забрудненню (RDB-P)», яка є одним з компонентів Інформаційної системи Чорного моря. Вона містить дані по забруднюючих речовинах у воді, відкладенням і біоті, зібраним у країнах в процесі виконання BSIMAP і щорічно надається у вигляді звіту в BSC.

  Проект: «Від берегової смуги до прибережної мережі морських охоронюваних територій (від берега до глибокого моря) в поєднанні з потенційною енергією морських вітрів (CoCoNET)»(CoCoNET)

  Проект вироблятиме керівні принципи для розробки, управління та моніторингу мережі Морських природоохоронних територій (МПТ) і збагачення вітрового атласу для Середземного та Чорного морів, створення постійної мережі відмінних дослідників (наприклад, літні школи), які будуть працювати разом, і в майбутньому передаючи свою кваліфікацію в розпорядження своїм країнам і Європейському Союзі.