Завідувач сектором: М’яснікова Олена Василівна


тел.: +38 (0482) 63-73-34

факс: +38 (0482) 63-66-73

e-mail: olenamiasnikova@gmail.com

Склад сектору:

– Мотильов М.А. – науковий співробітник

Основні напрямки діяльності сектору:

– Виконання науково-дослідних та науково-методичних робіт за бюджетною тематикою УкрНЦЕМ та договорами госпрозрахункової діяльності.

– Створення та супроводження діючих національних та міжнародних банків та баз даних і автоматизованих систем для аналізу і контролю стану середовища Чорного і Азовського морів.

– Організація централізованого накопичення і обробки даних про стан морського середовища та прибережної смуги морів, які отримує Центр в результаті власних моніторингових спостережень, даних, що надходять у порядку національного і міжнародного обміну та даних, отриманих в результаті госпрозрахункової діяльності;

– Підтримання регіональної бази даних “RDB-P”, а саме: регулярне завантаження надісланих даних з Комісії Чорного Моря (BSC), контроль якості нових даних, оновлення статистичних даних, регулярне резервне копіювання РБД та ін.

– Підтримання і збереження інформаційного фонду “Власні спостереження у окремих районах Світового океану та Чорному і Азовському морях”.

– Прийняття участі у розробці плану наукових робіт УкрНЦЕМ, складання перспективних планів робіт відділу, планів наукових експедиційних рейсів і програм.

– Участь у підготовці Національної доповіді Мінприроди України про стан екосистем Чорного та Азовського морів, та інших об’єктів навколишнього природного середовища, практичних рекомендацій по охороні і раціональному використанню морських ресурсів.

– Участь у роботі Регіонального Активного Центру з моніторингу та оцінки забруднення.

– Організація та участь у конференціях, семінарах, нарадах, виставках національного та міжнародного рівнів, що пов’язані з діяльністю Відділу.

– Складання звітів за результатами науково-дослідної діяльності Відділу.

– Підготовка та опублікування наукових праць.

– Виконання інших робіт, пов’язаних з поточною діяльністю.