Завідувач сектору: Iвченко Євген Олександрович

тел.: +38 (0482) 63-73-34

факс: +38 (0482) 63-66-73

e-mail: kessen.05@gmail.com

 

Склад сектору:

– Мотильов М.А. – науковий співробітник

– Круглов А. М. – науковий співробітник

Основні напрямки діяльності сектору:

– Виконання науково-дослідних та науково-методичних робіт за бюджетною тематикою УкрНЦЕМ та договорами госпрозрахункової діяльності.

– Розробка прикладного і системного математичного забезпечення щодо створення, ведення банків даних та програмних продуктів з питань, що стосуються оцінки, діагнозу та прогнозу стану середовища Чорного і Азовського морів; оцінки впливу природних і антропогенних факторів на навколишнє середовище і їх впровадження у роботу наукових відділів Центру;

– Організація централізованого накопичення і обробки даних про стан морського середовища та прибережної смуги морів, які отримує Центр в результаті власних моніторингових спостережень, даних, що надходять у порядку національного і міжнародного обміну та даних, отриманих в результаті госпрозрахункової діяльності;

– Підтримання і збереження інформаційного фонду “Власні спостереження у окремих районах Світового океану та Чорному і Азовському морях”;

– Прийняття участі у розробці плану наукових робіт УкрНЦЕМ, складання перспективних планів робіт відділу, планів наукових експедиційних рейсів і програм.

– Розробка, забезпечення, впровадження у виробництво нових системних і прикладних програмних продуктів і ГІС технологій, що дозволяють на сучасному рівні виконувати задачі, поставлені перед відділом.

– Участь у підготовці Національної доповіді Мінприроди України про стан екосистем Чорного та Азовського морів, та інших об’єктів навколишнього природного середовища, практичних рекомендацій по охороні і раціональному використанню морських ресурсів.

– Участь у роботі Регіонального Активного Центру з моніторингу та оцінки забруднення.

– Організація та участь у конференціях, семінарах, нарадах, виставках національного та міжнародного рівнів, що пов’язані з діяльністю Відділу.

– Складання звітів за результатами науково-дослідної діяльності Відділу.

– Підготовка та опублікування наукових праць.

– Виконання інших робіт, пов’язаних з поточною діяльністю.

Роботи сектору в рамках міжнародних проектів:

Проект: «Створення Чорноморської наукової мережі»(Black Sea SCENE)

Проект Black Sea SCENE ставить своєю метою створення Чорноморської наукової мережі провідних екологічних і соціально-економічних науково-дослідних інститутів, університетів і неурядових організацій країн Причорномор’я і розвиток інфраструктури віртуальних даних і інформації, яка поповнюватиметься і підтримуватиметься цими установами для удосконалення ідентифікації, доступу, обміну, визначення якості і можливостей використання їх даних і інформації з Чорного моря.

Проект: «Просторове планування в прибережних смугах»(PlanCoast)

Побережжя Чорного моря в Україні знаходиться під зростаючим тиском через збільшення вимог природокористування і конфліктів, що виникають через це. Проект PlanCoast підсилить стійкий розвиток прибережних зон Чорного моря, як морської частини так і побережжя за допомогою:

– Розвитку, представлення і впровадження нової області просторового планування морських районів (планування морського природокористування) в прибережній зоні України, що відповідає міжнародним стандартам і полегшує міжнародний обмін і порівняння інформації, в той же час, відображаючи місцеві і регіональні потреби.

– Розширення впровадження інтегрованого управління (далі ICZM) в українських прибережних зонах, збільшення ролі просторового планування в межах ICZM, демонстрації вигоди просторового планування на прикладі Пілотного Проекту.

– Створення порівняльної бази даних ГІС, яка підсилює процеси просторового планування прибережних зон і морських районів в Одеській агломерації відповідно до принципів ICZM.