Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ) продовжує вивчати наслідки підриву греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Аварія призвела до зменшення солоності, збільшення забруднення та сміття в морській воді, що підтверджує вплив цієї події на морську екосистему.

У другій половині червня було зафіксовано цвітіння води через розвиток синьо-зелених водоростей, зазвичай пов’язаний з підвищенням концентрації біогенних речовин, що приводить до  зменшення розчиненого у воді кисню.

З часом концентрації біогенних речовин та токсикантів зменшуються, що може свідчити про зменшення впливу річкових вод на Одеську затоку. Проте, коли вітри мають північно-східні та східні напрямки, відбувається збільшення концентрацій згаданих речовин, що говорить про негативний вплив вод, які виходять з Дніпровсько-Бузького лиману, на морські екосистеми Одеської затоки.

Загалом біля одеського узбережжя спостерігається зниження рівня розчиненого кисню після аварії, що також вказує на збільшення біологічної активності через збільшення поживних речовин у воді. Саме в ці періоди спостерігалось явище цвітіння морської води в результаті розвитку синьо-зелених водоростей.

Впродовж 4-5 липня 2023 р. завдяки громадській організації “Всеукраїнський молодіжний рух ‘ЛЕЦ ДУ ІТ ЮКРЕЙН’ “, за підтримки волонтерів та з допомогою місцевих органів влади, було здійснено відбір проб води та донних відкладів з річки Дніпро, затоплених територій, та Дніпровсько-Бузького лиману. В той же час за сприянням Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради та за участю Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради, вчені  УкрНЦЕМ провели відбір проб води в  Одеській затоці на траверсі м. Великий Фонтанна.

Рис. 1 – Карта-схема просторового розподілу станцій відбору проб води та донних відкладів на забруднення токсичними речовинами в результаті аварійної ситуації, яка склалася після підриву греблі Каховської ГЕС
 

Аналіз проб показав, що у липні рівень забруднення по багатьом показникам зменшився, а структура забруднення дещо змінилася у порівнянні з даними отриманими у червні. Так, концентрації по нафтопродуктам зменшились від 8 ГДК до 2,6 ГДК; концентрації міді залишаються високими на окремих станціях більш ніж у 100 разів вище  за ГДК, концентрації цинку зменшились з 67 ГДК до 16 ГДК, а миш’яку- стали менше ГДК у порівнянні з попередніми значеннями 3 ГДК, з’явилось перевищення ГДК по кобальту у 4 рази. За хлорорганічними сполуками перевищень ГДК не виявлено.

Дослідження поселень чорноморських мідій, що було проведене співробітниками УкрНЦЕМ 17.07.2023 р., на вертикальних поверхнях бетонних конструкцій в районах мису Малий Фонтан та Чорноморського яхт-клубу (м. Одеса) показали:

  • виживання дорослих мідій (3-річних та старших) в районі мису Малий Фонтан становить біля 75 %, в районі Чорноморського яхт-клубу (м. Одеса) – біля 50 %;
  • загиблих мідій віком менше 3-х років не виявлено;
  • обростання мікрофітобентосу на стулках мідій було малочисленним в порівнянні з минулими роками та в більшості представлене β- та α-мезосапробами, що характеризує присутність значного органічного забруднення в оточуючому їх середовищі.