Начальник відділу:
Ковалішина Світлана Петрівна, кандидат біологічних наук
Тел. +38-(0482)–63-67-52Факс: +38-(0482)-63-66-73

 

У складі відділу функціонують:

– Сектор гідробіологічних досліджень

– Сектор біологічних методів оцінки якості морських вод

– Сектор охорони морських біоценозів

Основні напрями діяльності Відділу:

1. Розробка, удосконалення та впровадження у практичну діяльність
біологічних методів оцінки стану морських біоценозів; розробка сучасних
методів біоіндикації та біотестування для оцінки якості морського середовища.

2. Дослідження стану морських біоценозів в умовах сучасного антропогенного
навантаження на морське середовище; здійснення біомоніторингу прибережної смуги
Одеського узбережжя; оцінка впливів екологічних факторів морського середовища на
гідробіонтів та підготовка відповідних природоохоронних заходів.

3. Проведення відповідних досліджень та обґрунтування необхідності надання
статусу об’єкту природно-заповідного фонду (ПЗФ) морським районам,
що потребують охорони; розробка положень про ПЗФ і науково-методичних заходів
по збереженню, відтворенню та подальшому раціональному використанню
біологічних ресурсів морських районів ПЗФ (наприклад, Філофорного поля Зернова).

4. Проведення екологічних експертиз впливу антропогенної діяльності на морське
середовище і морську біоту; виконання робіт з оцінки впливу на навколишнє середовище
діючих і проектуємих підприємств.

Основні виконані роботи:

– Комплексная экологическая экспертиза зоны Григорьевского лимана в Одесской области. 1993

– Комплексная экологическая экспертиза района Ильичевска и Сухого лимана в Одесской области. 1994.

– Розробити методи тонкої індикації змін якості морського середовища на основі його попередньої комплексної біо- та геоіндикації. 1997.

– Обґрунтування резервування морських акваторій, прибережних смуг Чорного і Азовського морів для заповідання та визначення категорій морських об’єктів, що охороняються. 1999.

– Оцінка, діагноз та прогноз стану екосистем Чорного та Азовського морів (розділи з біомоніторингу, біоіндикації та біотестування якості морського середовища). 2003-2007.

– Методики оцінки якості морського середовища на основі показників стану мідій і водоростей-мікрофітів. 2005, 2006.

– Клопотання про створення першого в Україні морського заказника на акваторії Філофорного поля Зернова. (Сучасний стан Філофорного поля Зернова. Наукове обґрунтування необхідності надання Філофорному полю Зернова статусу об’єкта природно-заповідного фонду України). 2007.

– Програма збереження, відтворення та подальшого раціонального використання біологічних ресурсів району Філофорного поля Зернова. 2006, 2007.

– Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення „Філофорне поле Зернова”. 2007.