Для підвищення обізнаності населення щодо діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонуємо ознайомитись з інформацією про надання компетентної допомоги в вирішенні виниклих проблем.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює моніторинг додержання прав і свобод людини і громадянина та оперативне реагування на виклики, що постали перед країною в зв’язку зі збройною агресією РФ.
Недостатня юридична грамотність громадян і деяких посадових осіб іноді має місце і є причиною конфліктів та порушує права людини. Уповноважений допоможе швидко і правильно вирішити питання, що особливо важливо в умовах воєнного стану та в період після нього.