Події, що відбулись після підриву дамби Каховської ГЕС, призвели до серйозного забруднення водних ресурсів. Супутникові зображення від 6 до 10 червня демонструють швидке та неконтрольоване поширення забруднюючих речовин. Попередні оцінки вказують, що до річки Дніпро потрапило кілька сотень тон машинного масла.

Окрім цього, велика небезпека полягає у змиві донних відкладів, які можуть вивести в воду накопичені в них токсичні речовини. Ці речовини можуть потрапити до Чорного моря, створюючи нові виклики для природи та людей.

Можливі наслідки катастрофи мають дві перспективи – короткострокову та довгострокову.

Короткостроковий вплив:

  1. Забруднення води: Нафтопродукти та інші небезпечні речовини можуть сильно вплинути на водні біотопи.
  2. Забруднення ґрунту: Потрапляння цих речовин на ґрунт може викликати негативну реакцію в біоти.
  3. Вплив на морське середовище: Забруднювачі можуть потрапити до акваторій Чорного моря, які належать іншим країнам. Це вимагає підвищеного контролю якості води і прогнозування впливу на морське середовище.
  4. Вплив на дику природу: Забруднення води та ґрунту може серйозно вплинути на дику природу, включаючи птахів, рибу та інших водних організмів.
  5. Зміна солоності: Зміна солоності в Дніпровсько-Бузькому лиману до рівня 0,2 ‰ може призвести до змін у екосистемах лиману та моря.

Довгостроковий вплив:

Ситуація може стати ще гіршою через потенційне вторинне забруднення від донних відкладень, які змиваються до Дніпровсько-Бузького лиману та Чорного моря.

Нам необхідно отримати історичні дані про стан донних відкладів та води в Каховському водосховищі, а також в Дніпровсько-Бузькому лимані та Чорному морі після руйнування дамби Каховської ГЕС.

Результати УкрНЦЕМ по стану морської води показують, що забруднення нижче від очікуваного, але забруднені розприснені води продовжують швидко просуватися повз Одеської затоки, за даними супутникових карт. Можливо припустити, що більшість забруднювачів ще мористіше.

Для отримання більш точної інформації, необхідно провести відбір проб води, донних відкладів та біоти згідно з європейськими методиками, які вимагають виходу в море, можливо, на суднах ВМФ України. Також необхідно провести підрахунок кількості сміття, що потрапило в морське середовище.

Заплановані наступні першочергові заходи УкрНЦЕМ по оцінці впливу та подоланню наслідків підриву дамби Каховської ГЕС:

  1. Організація експедиції: Запланувано організувати експедицію на суднах ВМФ України з метою збору проб води, донних відкладів та біоти. Метою цього заходу є визначення впливу забруднення на морські акваторії згідно з європейськими методиками.
  2. Використання супутникових даних: Супутникові дані будуть використані для визначення потенційних ділянок забруднення та визначення оптимальних маршрутів експедиції. Це допоможе ефективно спланувати експедицію і сконцентруватися на найбільш критичних ділянках.
  3. Аналіз зібраних проб: Зібрані проби будуть аналізуватися для визначення рівня забруднення токсичними речовинами та кількості сміття. Це дасть змогу отримати кількісну оцінку ступеня забруднення та його потенційного впливу на морське середовище.
  4. Оцінка екологічного стану: На основі отриманих даних буде оцінено екологічний стан морського середовища Чорного моря. З допомогою математичного моделювання буде оцінено вплив забруднення на морську акваторію інших країн.
  5. Розробка рекомендацій: На основі висновків, отриманих після аналізу зібраних проб та оцінки екологічного стану, будуть розроблені рекомендації щодо захисту та відновлення біорізноманіття, зменшення забруднення та покращення екологічного стану морського середовища.

Ці заходи спрямовані на мінімізацію негативних наслідків підриву дамби Каховської ГЕС та подальше покращення екологічної ситуації в акваторії Чорного моря.